Prosesstekniker

  • ConocoPhillips

Job Description

Selskapet ConocoPhillips er verdens største uavhengige lete- og utvinningsselskap basert på produksjon og påviste reserver. Selskapets hovedkontor ligger i Houston, Texas i USA. ConocoPhillips hadde virksomhet i 17 land, aktiva verdt 69 milliarder dollar og cirka 11.200 ansatte per 30. juni 2018. Produksjonen var i gjennomsnitt 1,215 millioner fat oljeekvivalenter per døgn i løpet av de seks første månedene i 2018 og påviste reserver på 5 milliarder oljeekvivalenter per 31. desember 2017. For mer informasjon se www.conocophillips.com Selskapets medarbeidere over hele verden handler i tråd med våre SPIRIT-verdier, som er sikkerhet, personell, integritet, rettskaffenhet og ansvar, innovasjon og teamarbeid. Verdiene er en del av vår lederkompetanse og benyttes i vårt daglige arbeid. Conocophillips Norge har ledig stilling som prosesstekniker. Prosessteknikere er lokalisert offshore på plattformer i Ekofisk og Eldfisk området. Prossteknikers virkeområde vil være å overvåke og drifte prossesstekniske anlegg i felt. Stillingens hensikt Styre og overvåke produksjons/injeksjonsbrønner, produksjonsutstyr, injeksjonsutstyr og tilhørende hjelpeutstyr på en sikker og kostnadseffektiv måte. Ansvars- og funksjonsområder Styre og overvåke prosessanleggene og hjelpesystemer på installasjonen(e) Tilrettelegge for og assistere kontraktører og eget personell slik at vedlikeholdsoppgaver på installasjonen(e) utføres på en sikker og effektiv måte Følge opp arbeidstillatelsene innenfor sitt område Ha oversikt over alle åpne avvik, kritiske feil og kompenserende tiltak på installasjonen(e) som dekkes av aktuelt kontrollrom Utarbeide operasjonelle prosedyrer Føre loggbok og oppdatere driftsrelaterte rapporter Utføre tester og ta prøver i prosessen Betjene kontrollrom og lokale utstyrsrom Bidra til effektiv og god erfaringsoverføring mellom skiftene Kan forvente å bli tillagt beredskapsoppgaver Arbeidsplan 14-28 offshore rotasjon Qualifications: Krav til kvalifikasjoner Nødvendige tillatelser til å bo og arbeide i Norge på permanent basis uten restriksjoner Fagbrev som prosesstekniker Min. 5 års relevant offshore erfaring Erfaring fra prosessanlegg på land kan kompensere for manglende offshore erfaring Erfaring fra brønnhode aktiviteter kan være en fordel Må kunne påta seg beredskapsrolle som røykdykker, livbåtfører eller andre beredskapsoppgaver basert på bedriftens behov Gode norsk og engelsk kunnskaper er en forutsetning for ansettelse Personlige egenskaper / lederkompetanse Sikkerhetsfokusert. Har fokus på og tar seg tid til å utføre arbeidet på en sikker måte som ivaretar medarbeidere og miljø Ansvarlig/selvstendig. Tar eierskap til handlinger og overholder forpliktelser Gode samarbeidsevner. Søker aktivt et mangfold av personer på tvers av organisasjonen for å oppnå felles mål Åpen og ærlig Andre krav Helse forenelig med krav til offshore helseattest og grunnleggende offshore sikkerhetskurs. Se Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, samt grunnleggende sikkerhetskurs for offshore. Kandidater som blir innstilt til stillingen, må i tillegg oppfylle krav som røykdykker for å ivareta bedriftens beredskap. Annet ConocoPhillips kan tilby konkurransedyktig lønn og ansattgoder. Eventuelle spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til Hiring Manager, Øyvind Wilhemsen, Production Supervisor, tlf. 90898643. Øvrige spørsmål vedrørende søkerprosessen kan sendes til COPNORecruiting@conocophillips.com Vær oppmerksom på at du kan henvise til din CV i feltene vedrørende arbeidserfaring og utdannelse. Alle søkere må legge ved søknadsbrev, CV, fagbrevbevis og/eller relevante vitnemål. Alle vedlegg må være i word- eller pdf-format og kan ikke være større enn 500 kb per vedlegg. Dersom du har problemer med å få registrert din søknad elektronisk eller vansker med opplasting av vedlegg, kan du kontakte oss på 52 02 11 44 kl. 09:00-11:00 og 13:00-15:00 mandag - fredag. For å bli vurdert for stilingen må hele søknadsprosessen fullføres. noe som inkluderer å svare på alle pre-screening spørsmål og gi din eSignatur innen søknadsfristen 17.12.2018. "ConocoPhillips is an equal oppurtunity employer" Job Function: Operations Job Level: Individual Contributor/Staff Level Line of Business: NORWAY & NORTH AFRICA Title: Prosesstekniker

Job reference#

00RKF